Hoppa till innehåll
Hem » Integritetspolicy

Integritetspolicy

InLively, enskild firma Anna Ekerli, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för: www.inlively.se

Personuppgifter

InLively hanterar dina personuppgifter i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga ur den Europeiska dataskyddsförordningen (Genereal Data Protection Regulation) där syftet är att skydda din integritet på internet. Dina personuppgifter som du uppger när du lägger en bokning hos oss (t ex namn, adress, telefonnummer och email-adress) blir registrerad i våra system i syfte för oss att fullfölja vårt uppdrag gentemot dig. Dina personuppgifter skyddas av InLively och kommer bara att delas med tredje part när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig. En tredje part kan till exempel vara betalsystem eller bokningssystem som vi köper tjänster av. All kommunikation vi har med dig via e-mail kommer att sparas under max ett års tid, detta för att vi ska kunna ge dig den nivå av service som du kan förvänta dig av oss.

Vi kan också komma att samla viss information om hur du använder vår hemsida, t ex vilken webbläsare du använder, från vilket land du besöker oss samt hur du navigerar på sidan och vilken typ av enhet du besöker vår hemsida ifrån. Den här informationen kan komma att användas för att förbättra vår hemsida och vår service.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för oss för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig, men aldrig längre än ett år efter att vår kundrelation till dig upphört.

Du har rätt till att, på förfrågan, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. I händelse att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att få personuppgifterna i fråga rättade eller raderade. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas. Kontakta anna.ekerli@inlively.se för att få tillgång till denna information.

Sekretess

Vi på InLively tycker att det är viktigt att skydda våra klienters integritet. Därför försäkrar vi att vi vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder vi kan för att skydda de personuppgifter vi har om dig, mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst eller distribution.

Länkar

Vår hemsida kan innehålla länkar till webbplatser tillhörande andra företag. Dessa länkar är till för att underlätta eller vägleda dig som kund, InLively tar inget ansvar för att integriteten skyddas på dessa webbplatser.